Bình xịt kem tươi


Bình xịt kem ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Bình xịt kem ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Bình xịt ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Bình xịt kem tươi 1 L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy

Bình xịt nước Soda


Bình soda ISI Sparkle
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Austria
ISI Twist N Soda
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
ISI Twist N Soda
2.200.000 vnđ
Bình xịt nước soda ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Bình ISI Soda kính
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Bình ISI Soda kính
2.300.000 vnđ

Gas CO2, N2O


ISI Soda CO2
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Austria
ISI Soda CO2
99.000 vnđ
ISI cream charge
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
ISI cream charge
105.000 vnđ
ISI gold Soda CO2
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Italy
ISI gold Soda CO2
100.000 vnđ
Khí N2O ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Khí N2O ISI
105.000 vnđ
Gas làm kem tươi ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria

Phụ kiện ISI


Zoăng cao su bình ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Gas Itis
Thương hiệu : Itis
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Bộ 3 vòi xịt kem inox ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Vòi xịt thực phẩm inox
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Vòi xịt kem tươi tulip ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Đầu vặt Gas bình ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Bình xịt kem tươi ISI Easywhite 1Lít |  Bộ 3 vòi xịt kem inox ISI |  Phụ kiện ISI Soda |  Bình xịt kem ITIS |  ISI cream charge |  Zoăng cao su ISI |  Khí N2O ISI |  Bình xịt kem tươi ISI 0.5L |  Vòi xịt kem tươi tulip ISI |  Bình xịt kem ITIS |  Valve bình ISI |  Vòi xịt kem Inox ITIS |  Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L |  Đầu vặt bình ISI |  Vòi xịt kem hoa Tulip ITIS |  Gas làm kem tươi ISI |  Bình ISI Soda kính |  ISI Twist N Soda |  ISI Soda CO2 |  Zoăng cao su bình ISI |  Vòi xịt thực phẩm inox |  Đầu vặn gas bình ITIS |  Gas Itis |  ISI gold Soda CO2 |  Đầu xịt kem nhỏ |  Bình xịt nước soda ISI |  Bình xịt ITIS |  Đầu vặt Gas bình ISI |  Bình xịt kem tươi ISI Easybrush 1L |  Bình xịt kem ITIS |  Bình xịt kem tươi ISI Xpress Thermo |