Bình xịt kem tươi


Bình xịt kem tươi ISI 0.5L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Kitchen
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Zoăng cao su ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Zoăng cao su ISI
200.000 vnđ
Bình xịt kem tươi ISI Xpress Thermo
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Kitchen
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem tươi ISI Easywhite 1Lít
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Kitchen
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria

Bình xịt nước Soda


Bình ISI Soda kính
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Bình ISI Soda kính
2.300.000 vnđ
Bình soda ISI Sparkle
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Austria
ISI Twist N Soda
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
ISI Twist N Soda
2.200.000 vnđ
Bình xịt nước soda ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria

Gas CO2, N2O


ISI cream charge
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
ISI cream charge
105.000 vnđ
ISI Soda CO2
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Austria
ISI Soda CO2
99.000 vnđ
ISI gold Soda CO2
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Italy
ISI gold Soda CO2
100.000 vnđ
Gas làm kem tươi ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Gas Itis
Thương hiệu : Itis
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Khí N2O ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Khí N2O ISI
105.000 vnđ

Phụ kiện ISI


Đầu vặt bình ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Đầu vặt bình ISI
1.500.000 vnđ
Zoăng cao su bình ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Valve bình ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Valve bình ISI
550.000 vnđ
Đầu xịt kem nhỏ
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Vòi xịt kem tươi tulip ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Vòi xịt kem hoa Tulip ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Bình xịt kem tươi ISI Easywhite 1Lít |  Vòi xịt thực phẩm inox |  ISI Twist N Soda |  Zoăng cao su ISI |  ISI cream charge |  Đầu vặt bình ISI |  Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L |  Khí N2O ISI |  Bình xịt kem tươi ISI 0.5L |  Phụ kiện ISI Soda |  Bộ 3 vòi xịt kem inox ISI |  Valve bình ITIS |  Bình xịt kem ITIS |  Bình ISI Soda kính |  Valve bình ISI |  Bình xịt kem tươi 1 L |  Bình soda ISI Sparkle |  Bình xịt nước soda ISI |  Gas Itis |  Bình xịt kem tươi ISI Easybrush 1L |  Bình xịt kem tươi ISI Xpress Thermo |  Đầu vặt Gas bình ISI |  Vòi xịt kem tươi tulip ISI |  Bình xịt kem ITIS |  ISI Soda CO2 |  Vòi xịt kem Inox ITIS |  Đầu vặn gas bình ITIS |  Đầu vặn bình ITIS |  Vòi xịt kem hoa Tulip ITIS |  Đầu xịt kem nhỏ |  Gas làm kem tươi ISI |