Ice cream decor

Bình xịt kem tươi 1 L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Zoăng cao su ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Zoăng cao su ISI
200.000 vnđ
Bình xịt kem tươi ISI 0.5L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Kitchen
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem tươi ISI Xpress Thermo
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Kitchen
Xuất xứ : Austria
Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Đầu vặt Gas bình ISI |  Bình xịt kem ITIS |  Gas Soda CO2 |  Bình xịt kem tươi ISI Xpress Thermo |  Gas làm kem tươi ISI |  Bình xịt kem tươi 1 L |  Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L |  Bình xịt nước soda ISI |  Khí N2O ISI |  Bình xịt kem tươi ISI 0.5L |  Phụ kiện ISI Soda |  Zoăng cao su ISI |  Valve bình ISI |  Vòi xịt thực phẩm inox |  ISI cream charge |  Vòi xịt kem tươi tulip ISI |  Đầu xịt kem nhỏ |  Gas Itis |  ISI Soda CO2 |  Đầu vặt bình ISI |  Bộ 3 vòi xịt kem inox ISI |  Zoăng cao su bình ISI |